Raam Antenne voor 160 meter      Van  PA0A  

                            

                          

                          

                          

       

                          Het raam is 120 x 180 cm  bestaande uit   twee windingen, aangesloten op de afstem-C.

                           Dat gaf het maximum signaal                       

    

                         

                         

                         

          

                         

                         

                         

                         

                          Waarom de Blauwe draad het beter doet dan de Doorzichtige ????

                         

              Beide draden gaan door ringkerntje met secundair 19 windingen voor de uitkoppeling naar 50 ohm.

                         

               Het raam produceert -69dBm en bij de 2 x 40m dipool is dit -52 dBm. Het raam is schijnbaar 17 dB slechter dan de dipool

               maar hoe staat het met de signaal/ruis verhouding ???? Dit laatste weet ik nog niet en wacht op een paar droge uren.

               Metingen vinden voorlopig plaats op 1602 kHz, TX staat in Harlingen en is vertikaal gepol.

                         Wordt vervolgd       Vervolg 160 meter experimenten